Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie zmiany marki lub wizerunku firmy. Usługa doradcza wraz ze wsparciem po zakończonych sesjach doradczych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/26/17621/406426
Cena netto 4 375,00 zł Cena brutto 5 381,25 zł
Cena netto za godzinę 875,00 zł Cena brutto za godzinę 1 076,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-24 Termin zakończenia usługi 2019-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-23
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Grzegorz Szuba Telefon 536 770 670
E-mail g.szuba@nextday.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest doradztwo w zakresie zmiany marki lub wizerunku firmy. M (Measurable): Udział w tej usłudze doradczej pozwoli na przygotowanie firmy do zmiany marki lub zmiany wizerunku firmy. Dzięki udziałowi w tej usłudze doradczej zmiana marki lub wizerunku nie będzie niosła negatywnych konsekwencji przez co nastąpi wzrost obrotów ze sprzedaży do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu usług doradczych dla dedykowanej grupy zawodowej; b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w usłudze doradczej zmiana marki lub wizerunku firmy w trakcje transformacji nie ucierpi, nastąpi natomiast wzrost sprzedaży oferowanych towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi; c) dla uczestnika: wzrost poziomu wiedzy na temat zasad jakimi powinna kierować się firma podejmując decyzję dotyczącą zmiany marki lub wizerunku. R (Realistic): Celem realnym niniejszej usługi jest podniesienie poziomu sprzedaży oferowanych przez firmę towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi T (Time relation): Nabytą wiedzę uczestnik usługi doradczej może wdrożyć od razu po jej zakończeniu. Osiągnięcie wszystkich efektów, przy założeniu że decyzja o zmianie marki lub wizerunku zostanie podjęta, planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu usługi.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowy ekosystemu marek funkcjonalnych (endroser, enerizer, diferentiator). 2. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu operacjonalizacji strategii zmiany marki lub wizerunku firmy. 3. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu doboru kanałów komunikatów i języka komunikatów. 4. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu struktury kampanii reklamowo-wizerunkowej. 5. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowania macierzy cyfrowej promocji. 6. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowania i analizowania wyników z metryk pomiarowych. Umiejętności 1. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnej budowy ekosystemu marek funkcjonalnych (endroser, enerizer, diferentiator). 2. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnej strategii zmiany marki lub wizerunku firmy. 3. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego doboru kanałów komunikatów i języka komunikatów. 4. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego tworzenia struktury kampanii reklamowo-wizerunkowej. 5. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowania macierzy cyfrowej promocji. 6. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowania i analizowania wyników z metryk pomiarowych. Kompetencje społeczne 1. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie zmiany marki lub wizerunku firmy.. 2. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie omawiania struktury kampanii reklamowo-wizerunkowej. 3. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie omawiania i prezentowania wyników pochodzących z macierzy cyfrowej promocji oraz wyników z metryk pomiarowych.
Drukuj do PDF