Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Makijaż permanentny standard


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/26/17236/406405
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 300,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-06 Termin zakończenia usługi 2019-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-15
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BIOMATRIX VENETTA PATRYCJA STEBNICKA
Osoba do kontaktu Patrycja Stebnicka Telefon +48 537 102 422
E-mail biomatrix@biomatrix.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym założeniem jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gabinetu. Pozwoli na to wprowadzenie do oferty gabinetu usługi wykonania makijażu permanentnego – brwi , kreski , usta . Ten konkretny zabieg jest bardzo atrakcyjny dla klientów , co przełoży się na rozwój gabinetu poprzez zwiększenie ilości potencjalnych klientów. Aby te zabiegi wprowadzić należy nauczyć się samodzielnie je wykonywać na co pozwoli ukończenie tego szkolenia. Zakładamy , że po ukończeniu szkolenia , zabiegi należy zacząć wykonywać od początku trzeciego kwartału bieżącego roku . Realnym celem są 4 do 5 zabiegów miesięcznie co przy cenach rynkowych zwiększy przychód w skali miesiąca o ok. 20 % w stosunku do okresu przed wprowadzeniem tej usługi. Na osiągnięcie celu biznesowego dzięki ukończeniu powyższego szkolenia , poprzez wzrost przychodów o ok. 20 % w skali miesiąca , należy przyjąć termin od 01.07.2019 do 31.12.1019 r.
Cel edukacyjny
Wiedza – uczestnik szkolenia pozna rodzaje i techniki makijażu permanentnego – brwi , kreski , usta , sposoby doboru typu zabiegu dla danego klienta , sposoby doboru sprzętu , pigmentu i warunki anatomiczne do bezpiecznego użycia, jakich preparatów w konkretnych przypadkach używać oraz jak w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami BHP przeprowadzać zabiegi makijażu permanentnego . Pozna zasady stosowania zabiegów , jakie są wskazania i przeciwwskazania do zabiegu , jak przygotować klienta do zabiegu , jak uzyskać optymalny efekt , jak przeprowadzać wywiad z klientem przed przystąpieniem do zabiegu. Umiejętności - ukończenie szkolenia pozwoli na samodzielne wykonywanie zabiegów makijażu permanentnego – brwi , kreski , usta. Dzięki wiedzy teoretycznej oraz praktycznej zdobytej podczas ćwiczeń z modelkami , jakie zapewnia program tego szkolenia , uczestnik nauczy się przeprowadzania wywiadu z klientem , przygotowania dokumentacji , doboru techniki i materiałów dla konkretnego klienta , bezpiecznego użycia preparatów i sprzętu jednorazowego użytku , będzie potrafił ocenić efekty zabiegów oraz jak prowadzić pielęgnację. Będzie umiał samodzielnie i kompleksowo obsłużyć klienta gabinetu w zakresie makijażu permanentnego – brwi , kreski , usta Kompetencje społeczne - ukończenie tego szkolenia pozwoli także na uzyskanie nowych kompetencji. Szkolenie zwiększy odpowiedzialność i poczucie pewności podczas wykonywania poznanych technik. Pozwoli na samodzielność i pewność , że wszystkie zabiegi z makijażu permanentnego wykonuje zgodnie z zasadami sztuki i bezpieczeństwa ,zarówno klienta jak i swojego. Uczestnik kursu będzie mógł w sposób kompetentny oceniać cele lub przeciwskazania do wykonania zabiegu dla danego klienta. Szkolenie będzie miało wpływ na dalsze samokształcenie i rozwój osobisty. Dzięki nabytym na szkoleniu kompetencjom i umiejętnościom , będzie mógł w sposób bezpieczny i konkurencyjny wprowadzić nowe rodzaje zabiegów do oferty gabinetu.
Drukuj do PDF