Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo indywidualne w zakresie etykiety w biznesie oraz budowania silnej osobowości.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/26/17621/406394
Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 7 626,00 zł
Cena netto za godzinę 885,71 zł Cena brutto za godzinę 1 089,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-24 Termin zakończenia usługi 2019-07-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-23
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Grzegorz Szuba Telefon 536 770 670
E-mail g.szuba@nextday.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest indywidualne doradztwo w zakresie sztuki prezentacji własnej osoby i produktu oferowanego przez firmę. Efektywne prezentowanie, okoliczności prezentacji, sposoby przedstawienia produktu mają bezpośredni wpływ na skuteczność promocji i sprzedaży produktów i usług. Podczas doradztwa trener przedstawi wcześniej opracowane sposoby prezencji produktu, zwróci uwagę na najistotniejsze argumenty decydujące o zakupie usługi/produktu przez Klienta. M (Measurable): Udział w tej usłudze doradczej pozwoli na podniesienie poziomu sprzedaży poprzez profesjonalną prezentację oferowanych usług lub towarów. Dzięki udziałowi w tej usłudze doradczej nastąpi wzrost obrotów ze sprzedaży do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu usług doradczych dla dedykowanej grupy zawodowej; b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w usłudze doradczej nastąpi wzrost sprzedaży oferowanych towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi; c) dla uczestnika: wzrost poziomu wiedzy na temat sztuki prezentacji swojej osoby oraz oferowanych przez siebie towarów lub usług. R (Realistic): Celem realnym niniejszej usługi jest podniesienie poziomu sprzedaży oferowanych przez firmę towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi T (Time relation): Nabytą wiedzę uczestnik usługi doradczej może wdrożyć od razu po jej zakończeniu. Osiągnięcie wszystkich efektów, przy założeniu że decyzja o zmianie marki lub wizerunku zostanie podjęta, planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu usługi.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu zależności między: myślą, emocją, zachowaniem, nawykiem i osobowością w kontekście prezentacji. 2. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu technik radzenia sobie ze stresem. 3. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu doboru technik prezencji. 4. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu modelu indukcji, dedukcji i abdukcji. 5. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu planowania aktu prezentacji. 6. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu czynników wpływających na skuteczne prowadzenie prezentacji. Umiejętności 1. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego określenia zależności między: myślą, emocją, zachowaniem, nawykiem i osobowością w kontekście prezentacji. 2. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego radzenia sobie ze stresem. 3. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego doboru technik prezencji. 4. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego zastosowania w praktyce modelu indukcji, dedukcji i abdukcji. 5. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego planowania aktu prezentacji. 6. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego zdefiniowania czynników wpływających na skuteczne prowadzenie prezentacji. Kompetencje społeczne 1. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie prezentacji swojej osoby i usług lub towarów oferowanych przez siebie. 2. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie radzenia sobie ze stresem. 3. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie wystąpień przed audytorium.
Drukuj do PDF