Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie analizy i mapowania pozycji firmy na rynku. Usługa doradcza wraz ze wsparciem po zakończonych sesjach doradczych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/26/17621/406368
Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 7 626,00 zł
Cena netto za godzinę 885,71 zł Cena brutto za godzinę 1 089,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-10 Termin zakończenia usługi 2019-07-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-09
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Grzegorz Szuba Telefon 536 770 670
E-mail g.szuba@nextday.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest doradztwo w analizy i mapowania pozycji firmy na rynku. M (Measurable): Udział w tej usłudze doradczej pozwoli na dostosowanie oferty do wymogów obecnych i przyszłych klientów. Dzięki udziałowi w tej usłudze doradczej nastąpi wzrost obrotów ze sprzedaży do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu usług doradczych dla dedykowanej grupy zawodowej; b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w usłudze doradczej wzrost sprzedaży przez szkolenia oferowanych towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi; c) dla uczestnika: wzrost poziomu wiedzy i poznania nowych technik związanych z analizowaniem i mapowaniem pozycji firmy na rynku na tle konkurencji. R (Realistic): Celem realnym niniejszej usługi jest podniesienie poziomu sprzedaży oferowanych przez fimrę towarów lub usług do 5% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi T (Time relation): Nabytą wiedzę uczestnik usługi doradczej może wdrożyć od razu po jej zakończeniu. Osiągnięcie wszystkich efektów planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu usługi.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu przeprowadzenia analizy strategicznej obejmującej: analizę grup docelowych, analizę otoczenia, analizę trendów rynkowych, analizę konkurencji, pogłębioną analizę kondycji firmy. 2. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu analizy kryteriów decyzyjnych oraz pozycjonowania firmy (marki). 3. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu analizy potrzeb i procesów decyzyjnych klientów i potencjalnych klientów. 4. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu analizy kategorii produktów lub usług oferowanych przez firmę w odniesieniu do otoczenia i firm konkurencyjnych. 5. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu dostępności mentalnej i fizycznej oferowanych przez siebie produktów i usług w odniesieniu do otoczenia, trendów rynkowych i firm konkurencyjnych. 6. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu matrycy segmentacji (wybór klienta docelowego, wybór pozycjonowania i wybór przewag konkurencyjnych. Umiejętności 1. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego przeprowadzenia analizy strategicznej obejmującej: analizę grup docelowych, analizę otoczenia, analizę trendów rynkowych, analizę konkurencji, pogłębioną analizę kondycji firmy. 2. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego przeprowadzenia analizy kryteriów decyzyjnych oraz pozycjonowania firmy (marki). 3. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb i procesów decyzyjnych klientów i potencjalnych klientów. 4. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego przeprowadzenia analizy kategorii produktów lub usług oferowanych przez firmę w odniesieniu do otoczenia i firm konkurencyjnych. 5. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego przeprowadzenia analizy dostępności mentalnej i fizycznej oferowanych przez siebie produktów i usług w odniesieniu do otoczenia, trendów rynkowych i firm konkurencyjnych. 6. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego zbudowania matrycy segmentacji (wybór klienta docelowego, wybór pozycjonowania i wybór przewag konkurencyjnych. Kompetencje społeczne 1. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie przedstawienia korzyści wynikających z prowadzenia analizy strategicznej i mapowania pozycji firmy w środowisku zewnętrznym. 2. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie omawiania wyników i korzyści wynikających z dokonania analizy strategicznej i mapowania pozycji firmy. 3. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie wprowadzania nowych technik i rozwiązań związanych z wnioskami wynikającymi z analizy strategicznej (myślenie innowacyjne).
Drukuj do PDF