Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. A - 40h praktyki z badaniami lekarskimi i egzaminami państwowymi


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/24/12333/406034
Cena netto 4 700,00 zł Cena brutto 4 700,00 zł
Cena netto za godzinę 67,14 zł Cena brutto za godzinę 67,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-08 Termin zakończenia usługi 2019-09-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs kat. A
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje uprawniające do kierowania pojazdami (w ramach kategorii A) po zdaniu egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Prawo jazdy kat. A jest niezbędne w niektórych zawodach oraz ułatwia funkcjonowanie w innych gdzie samochód sprawdza się gorzej.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Starostwo Powiatowe/Urząd Miejski wydaje prawo jazdy kat. A
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
kierowca kat. A
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szał Szczepan Adam Łagoda
Osoba do kontaktu Justyna Jaroć Telefon 857460571
E-mail osk.szal@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nauka kierowania pojazdem motocyklowym w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w zakresie kat. A Uczestnik szkolenia uzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdów motocyklowych.
Drukuj do PDF