Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie w Autodesk REVIT - poziom podstawowy i zaawansowany - cert. Autodesk


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/24/7557/405691
Cena netto 2 690,00 zł Cena brutto 2 690,00 zł
Cena netto za godzinę 56,04 zł Cena brutto za godzinę 56,04
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-23 Termin zakończenia usługi 2019-09-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-21
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803, Międzynarodowy Certyfikat Kompetencyjny - Autodesk Certified User - po zdaniu egzaminu zewnętrznego Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803, Międzynarodowy Certyfikat Kompetencyjny - Autodesk Certified User - po zdaniu egzaminu zewnętrznego Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion.
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Międzynarodowy Certyfikat Autodesk AUTODESK® Certificate of Completion - REVIT Essentials, Advanced Egzamin zewnętrzny Autodesk Certified User REVIT - powszechnie uznawane na świecie świadectwo potwierdzające umiejętności branżowe inżynierów budownictwa i architektury
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Zbigniew Pospolitak Telefon 797727373, 506181391
E-mail zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności Uczestnika oraz poszerzenie jego wiedzy na dany temat wpływające na poprawę ekonomiczną firmy. Wzrost konkurencyjności firmy stosującej nowoczesne techniki projektowania i cyfrowego prototypownia. Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania i wytwarzania BIM
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania w Autodesk Revit w tym: Praktyczna umiejętność modelowania oraz tworzenia dokumentacji architektonicznej w programie Revit Architecture. W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku programu dotyczące wykorzystywania zasobów aplikacji, zapoznania się z narzędziami dostępnymi w programie, dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, projektowania obiektu z zakresu architektury wykorzystując techniki edycji obiektów, modelowania i wizualizacji oraz przygotowanie dokumentacji wraz z opisami. Podniesienie kwalifikacji osób uczących się, a w szczególności poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej podstaw rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu.
Drukuj do PDF