Kategorie usług
 
Menu

Język angielski na poziomie B2 - kurs indywidualny.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/23/10401/405375
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-09 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-06
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, TOEIC® Listening and Reading to międzynarodowo uznany certyfikat (jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ECTS Global
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Michałowska Telefon 85 711 22 57
E-mail k.michalowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kompetencji językowych na poziomie B2. Cele szczegółowe: •Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i umiejętności przetwarzania informacji; •Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych; •Rozwijanie kompetencji językowych dla potrzeb akademickich i zawodowych; •Dalsze poszerzanie i utrwalanie znajomości słownictwa; •Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych


Drukuj do PDF