Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Koparki jednonaczyniowe kl. III


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/23/7192/405262
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 18,66 zł Cena brutto za godzinę 18,66
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 134
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-15 Termin zakończenia usługi 2019-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podst. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń tech. do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami)
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Książka operatora maszyn roboczych Świadectwo IMBiGS
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
Osoba do kontaktu Henryk Zajączkowski Telefon 609470672
E-mail h.zajaczkowski@dzdz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operator maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie uprawnień tj,. operatora koparki jednonaczyniowej kl. III
Drukuj do PDF