Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C i C+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/22/12918/405127
Cena netto 4 120,00 zł Cena brutto 4 120,00 zł
Cena netto za godzinę 91,56 zł Cena brutto za godzinę 91,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-10 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Kamila Stępień Telefon +48797161671
E-mail kamila.stepien@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych przez uczestników w oparciu o przepisy ruchu drogowego dla kategorii C i C+E w zakresie prowadzenia samochodu ciężarowego z przyczepą oraz przygotowanie kursanta do egzaminów z zakresu prawa jazdy kat. C i C+E. Uczestnik po zakończeniu kursu będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu: - Zasad i przepisów bezpiecznego poruszania się po drodze - Zagrożeń związanych z ruchem drogowym - Postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych - Obowiązków kierowcy - Pierwszej pomocy oraz będzie posiadał umiejętność kierowania: - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy (przyczep); - zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B; - zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D; - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Uczestnik będzie miał umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF