Kategorie usług
 
Menu

Kompleksowy Kurs Kontrolera Finansowego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/22/27142/405125
Cena netto 3 197,00 zł Cena brutto 3 197,00 zł
Cena netto za godzinę 22,20 zł Cena brutto za godzinę 22,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 144
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-24 Termin zakończenia usługi 2019-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-23
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krajowa Izba Księgowych
Osoba do kontaktu Karolina Broczek Telefon +48 22 483 52 52
E-mail kontakt@kik.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu I stopnia kontrolera finansowego, II stopnia kontrolera finansowego oraz kontrolera finansowego. - Prawo handlowe, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego - Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności - Pieniądz i jego wartość w czasie. Ocena projektów inwestycyjnych - Sprawozdawczość finansowa. Budowa sprawozdania finansowego - Zasady analizy finansowej i technicznej - Rynki finansowe - Polityka kredytowa - Controlling i budżetowanie - Analiza danych w finansach - Excel - Cash Flow - Ewidencja i rozliczenie przepływów pieniężnych - Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - Podatek od towarów i usług VAT - VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami za granicą Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.
Drukuj do PDF