Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E, szkolenie okresowe w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E opłaty za badania i za pierwsze egzaminy państwowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/22/14017/405116
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 20,00 zł Cena brutto za godzinę 20,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 175
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-27 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-31
Maksymalna liczba uczestników 45
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - OSK wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej do szkolenia okresowego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursów jest zdobycie przez osobę szkoloną wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem w zakresie prawa jazdy kat.D. Uczestnik usługi powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie do zdobycia uprawnień Kierowcy zawodowego wykonującego przewóz osób. Uczestnik odbywa również szkolenie okresowe w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E by móc w dalszym ciągu zawodowo wykonywać przewóz rzeczy.
Drukuj do PDF