Kategorie usług
 
Menu

DEKRA - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/22/8038/404907
Cena netto 999,00 zł Cena brutto 1 228,77 zł
Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 87,77
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-04 Termin zakończenia usługi 2019-07-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-24
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DEKRA Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Jasik Telefon 22 850-01-75 wew 226
E-mail szkolenia.pl@dekra.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia w aspekcie zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia: 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego. 2. znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego, 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności, 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego. Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia: 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego, 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego, 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych, 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe, 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy, 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego, 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia, 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową. Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich: 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015, 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji, 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy, 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
Drukuj do PDF