Kategorie usług
 
Menu

Safe Driving I Stopień, 7h z szarpakiem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/22/10848/404821
Cena netto 804,88 zł Cena brutto 990,00 zł
Cena netto za godzinę 114,98 zł Cena brutto za godzinę 141,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-18 Termin zakończenia usługi 2019-08-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-18
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Autoklub Poznański "Octavius"
Osoba do kontaktu Jakub Łabędzki Telefon 692857465
E-mail biuro@szkola-auto.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem szkolenia jest spadek o 20% szkodowości związanej z użytkowaniem samochodów służbowych w firmie, w przeliczeniu na każdego przeszkolonego pracownika w latach 2019-2021. W efekcie tego nastąpi szereg dodatkowych korzyści ekonomicznych, takich jak obniżenie kosztów ubezpieczenia samochodów służbowych, zmniejszenie przestojów w firmie związanych z unieruchomieniem lub naprawą samochodów i absencją pracowników, którzy ulegli wypadkowi.
Cel edukacyjny
Nadrzędnym celem szkolenia jest nabycie i rozwój kompetencji związanych z bezpiecznym użytkowaniem samochodów służbowych. Uczestnicy szkolenia przygotowują się do prawidłowej eksploatacji pojazdów firmowych z uwzględnieniem radzenia sobie w trudnych warunkach drogowych. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie rodzajów zagrożeń oraz przeciwdziałania im i modelowych sposobów radzenia sobie z nimi. Jednocześnie szkolenie skoncentrowane jest na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności oraz na praktycznym treningu kompetencji w oparciu o przekazywaną wiedzę, demonstracje czy pokazy manewrów wykonywanych przez profesjonalistów. Udział w zajęciach Safe Driving I pozwala uzmysłowić sobie jak na bezpieczeństwo na drodze wpływają wykonywane przez kierowców odruchowe czy typowe manewry. Program szkolenia pozwala rozwijać kompetencje przydatne w pracy zawodowej, ale też łatwe do zaadaptowania w życiu prywatnym. Przez osiągnięcie zaplanowanych efektów uczenia się uczestnicy będą mogli świadomie zwiększyć swoje bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Drukuj do PDF