Kategorie usług
 
Menu

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZEWÓZ RZECZY


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/22/13772/404788
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 14,29 zł Cena brutto za godzinę 14,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 280
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-02 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-02
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowcow wykonujących przewóz drogowy rzeczy
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CYPCER STANISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Stanisław Cypcer Telefon +48 33 811 00 60
E-mail stanislawcypcer@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia liczby usług o 2%, zwiększenia liczby kontrahentów o 2% , oraz zwiększenia przychodu od sprzedaży o 2% w przeciągu roku od zakończenia usługi rozwojowej.
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał uporządkowaną wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących transportu drogowego rzeczy. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powoływaną przez Wojewodę Śląskiego. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania przepisów, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Uczestnik nabędzie umiejętności podczas zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz podczas jazdy w warunkach specjalnych 6- stopniowym symulatorem lub na płycie poślizgowej (ODTJ). Uczestnik podniesie także swoje kompetencje społeczne, poprzez proces uczenia się, zdolność kształtowania własnego rozwoju nabędzie umiejętność odpowiedzialnego przestrzegania zasad i norm panujących w transporcie drogowym.


Drukuj do PDF