Kategorie usług
 
Menu

DOKUMENTACJA KADROWA 2019


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/6846/404754
Cena netto 99,00 zł Cena brutto 99,00 zł
Cena netto za godzinę 4,13 zł Cena brutto za godzinę 4,13
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-30 Termin zakończenia usługi 2019-06-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-05
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA
Osoba do kontaktu Przemysław Doliński Telefon 509 186 561
E-mail kontakt@spdszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs „Dokumentacja kadrowa – szkolenie certyfikowane” dedykowany jest wszystkim osobom, do obowiązków których należy prowadzenie dokumentacji, związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. W trakcie kursu dowiesz się, jak gromadzić niezbędne w stosunku pracy dokumenty i informacje, jak zakładać i prowadzić akta osobowe pracowników oraz z czego się składają, poznasz zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i ewidencji wynagrodzeń, pobierzesz wszelkie niezbędne w codziennej pracy wzory pism, umów, wniosków, oświadczeń, regulaminów itp. Dodatkowo poznasz zasady zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do zatrudnienia Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie zakładania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Drukuj do PDF