Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Studia podyplomowe: Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/12141/404736
Cena netto 5 400,00 zł Cena brutto 5 400,00 zł
Cena netto za godzinę 23,48 zł Cena brutto za godzinę 23,48
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 230
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-21 Termin zakończenia usługi 2020-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Osoba do kontaktu Kinga Cudna Telefon +48 664315525
E-mail kinga@matman.uwm.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny - Studia podyplomowe ZMADiDMwB przygotowują słuchaczy do zarządzania danymi poprzez nabycie umiejętności ich przetwarzania, analizowania oraz wnioskowania na ich podstawie za pomocą metod i technik analizy danych (m.in. w środowisku GNU R). Celem studiów jest nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych oraz umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Absolwenci tego kierunku posiadają teoretyczne podstawy i praktyczne umiejętności niezbędne do analizowania procesów masowych. Znajomość różnorodnych narzędzi informatycznych pozwala absolwentom podejmować zadania z zakresu przetwarzania danych i wnioskowania statystycznego oraz modelowania zjawisk losowych.
Drukuj do PDF