Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1,C, C1+E, C+E z egzaminem państwowym -Jarosław


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/17840/404707
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł
Cena netto za godzinę 18,57 zł Cena brutto za godzinę 18,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-24 Termin zakończenia usługi 2019-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-24
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie
Osoba do kontaktu Agnieszka Hanas Telefon 516177561
E-mail jaroslaw@lok.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem 1. Wiedzy (absolwent szkolenia będzie wiedział): Przyswojenie wiedzy z zakresu Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Transporcie Drogowym, Ustawy o Czasie Pracy Kierowców oraz innych aktów prawnych dotyczących wykonywania transportu drogowego w Polsce i Unii Europejskiej. 2. Umiejętności (absolwent szkolenia będzie potrafił): Opanować umiejętności bezpiecznego prowadzenia samochodów ciężarowych w różnych sytuacjach i warunkach drogowych z wykorzystaniem zasad ecodrivingu 3. Kompetencji społecznych (absolwent szkolenia będzie umiał/potrafił): Uzyskanie kompetencji do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie kat. C1, C, C1+E, C+E prawa jazdy z uwzględnieniem poznanych przepisów.
Drukuj do PDF