Kategorie usług
 
Menu

Kurs płace - specjalista ds. płac


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/7659/404699
Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł
Cena netto za godzinę 5,69 zł Cena brutto za godzinę 7,00
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-27 Termin zakończenia usługi 2019-07-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-27
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Zarządzanie i organizacja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Humano Agnieszka Łapińska
Osoba do kontaktu Agnieszka Łapińska Telefon 607335800
E-mail szkolenia@humano.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przekazanie kompleksowej wiedzy związanej z rozliczaniem świadczeń przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom. Uczestnik zapozna się m.in. z zasadami naliczania składników listy płac, obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek, ustalania należności z tytułu umów cywilnoprawnych, obliczania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, dokonywania potrąceń oraz rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych.
Drukuj do PDF