Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs operator koparki jednonaczyniowej kl.I


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/7356/404697
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 27,40 zł Cena brutto za godzinę 27,40
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 73
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-31 Termin zakończenia usługi 2019-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-30
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs trakowych - 100 godz.
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
Osoba do kontaktu Adela Prachowska Telefon 16678-24-04
E-mail kursy@zdz-przemysl.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej kl. I
Drukuj do PDF