Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/9013/404662
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 17,24 zł Cena brutto za godzinę 17,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 145
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-22 Termin zakończenia usługi 2019-07-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Akredytacja dla Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kiecach w zakresie następujących form kształcenia: kurs podstawowy obsługi komputera, kurs podstawowy z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, kurs podstawowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami, kurs kierowców wózków jezdniowych, kurs palaczy kotłów CO, kurs obsługi stacji paliw płynnych, kurs pilarz-drwal, kurs profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Mariola Strączek Telefon 609678553
E-mail mstraczek@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie uprawnień spawacza MAG
Drukuj do PDF