Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/9013/404659
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 24,27 zł Cena brutto za godzinę 24,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 103
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-22 Termin zakończenia usługi 2019-07-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-21
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Akredytacja dla Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kiecach w zakresie następujących form kształcenia: kurs podstawowy obsługi komputera, kurs podstawowy z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, kurs podstawowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami, kurs kierowców wózków jezdniowych, kurs palaczy kotłów CO, kurs obsługi stacji paliw płynnych, kurs pilarz-drwal, kurs profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta.
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwent kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje Książkę Spawacza wystawioną przez Egzaminatora Spawaczy posiadającego Licencję Instytutu Spawalnictwa oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydane przez ZDZ w Kielcach oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG 141 zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Mariola Strączek Telefon 609678553
E-mail mstraczek@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Po zdaniu egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG (141) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. ,
Drukuj do PDF