Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. C


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/12918/404640
Cena netto 2 620,00 zł Cena brutto 2 620,00 zł
Cena netto za godzinę 52,40 zł Cena brutto za godzinę 52,40
Możliwe współfinansowanie usługi z KSU Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-24 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-24
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Kamila Stępień Telefon +48797161671
E-mail kamila.stepien@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestnika do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Uczestnik kursu nabędzie wiedzę z zakresu: bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pojazdem pow. 3,5 tony oraz pogłębi wiedzę w zakresie przepisów dot. kierowców zawodowych; nabędzie umiejętności: prowadzenia samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony, manewrowania ciężarówką pow. 3,5 ton, obsługi samochodu ciężarowego (komputer pokładowy, systemy bezpieczeństwa wew. samochodu, itp.). Uczestnik rozwinie kompetencje społeczne umożliwiające efektywne wykonywanie pracy samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF