Kategorie usług
 
Menu

Budowanie pozycji i marki HR, czyli jak być partnerem strategicznym dla swojej organizacji


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/26471/404563
Cena netto 790,00 zł Cena brutto 971,70 zł
Cena netto za godzinę 112,86 zł Cena brutto za godzinę 138,81
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-11 Termin zakończenia usługi 2019-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-04
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu J.G.Training Jadwiga Gwóźdź
Osoba do kontaktu Małgorzata Pielka Telefon 228800629
E-mail malgorzata.pielka@jgt.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnicy nabędą wiedzę o: metod i narzędzi, które pomagają budować markę profesjonalisty i autorytetu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, metody włączania biznesu w procesy zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki którym wzrośnie świadomość współodpowiedzialności kadry zarządzającej za efektywność tych procesów, stresie w pracy - jakie czynniki w pracy HR-owca mogą najczęściej wywołać ten stres i jak sobie z nim poradzić, systemach„wellness w pracy”, korzyści i zasady wprowadzania ich do organizacji. Uczestnicy nabędą umiejętności: wykorzystywania elementów komunikacji werbalnej, niewerbalnej i pisanej do budowania autorytetu i dobrych relacji z kierownictwem, pracownikami i klientami zewnętrznymi, budowania narzędzi komunikacji procesów HR (rekrutacja i selekcja, szkolenia i rozwój, systemy ewaluacyjne) z biznesem, związane z udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnych. Uczestnicy wzmocnią kompetencje: budowania świadomości współodpowiedzialności za efekty biznesowe osób na różnych stanowiskach w organizacji, większej świadomości kontekstu organizacyjnego pracowników działu HR, budowania wizerunku spójnego eksperta pracującego na stanowisku w obszarze HR.
Drukuj do PDF