Kategorie usług
 
Menu

SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2019


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/8058/404484
Cena netto 1 199,00 zł Cena brutto 1 199,00 zł
Cena netto za godzinę 74,94 zł Cena brutto za godzinę 74,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-30 Termin zakończenia usługi 2019-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-29
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Ficek Telefon 881087008
E-mail katowice@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowania indywidualnych wątpliwości z wieloletnim praktykiem lub biegłym rewidentem. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie wiedział jak założyć spółkę z o.o.; - uczestnik będzie wiedział jak otworzyć księgi rachunkowe nowej spółki z o.o.; - uczestnik będzie wiedział jak rozsądnie wybrać rok obrotowy w spółce z o.o.; - uczestnik będzie wiedział jakie uproszczenia w rachunkowości może zastosować spółka z o.o.; - uczestnik będzie wiedział czy spółka z o.o. może zrezygnować z prowadzenia kasy gotówkowej; - uczestnik będzie wiedział o najważniejszych zagadnieniach związanych z wniesieniem do spółki z o.o. aportu; - uczestnik będzie wiedział czy można wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w spółce z o.o.; - uczestnik będzie wiedział jak przebiega podział zysku w spółce z o.o.; - uczestnik pozna zagadnienia związane z likwidacją spółki z o.o.; - uczestnik pozna zagadnienia związane z opodatkowaniem spółki z o.o.; - uczestnik pozna zasady wynagradzania członków zarządu spółki z o.o.; - uczestnik pozna zasady wnoszenia dopłat do spółki z o.o.; - uczestnik pozna zasady powiązań pomiędzy spółkami z o.o.; - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
Drukuj do PDF