Kategorie usług
 
Menu

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w Polsce w ujęciu prawnym, podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019r.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/13089/404378
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-17 Termin zakończenia usługi 2019-06-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-14
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Uczestnicy zapoznają się z przepisami obowiązującymi od 2019 roku, oraz zaznajomią się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z tym związanymi, oraz nabędą umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Drukuj do PDF