Kategorie usług
 
Menu

Kurs Prawa jazdy kat A2 / Małopolskie Bony Rozwojowe Mbon


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/20/22354/403956
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 38,57 zł Cena brutto za godzinę 38,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-24
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na prawo jazdy kat A
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończonym kursie uczestnik projektu podchodzi do egzaminów państwowych na prawo jazdy, po zdaniu których uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501421996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A
Drukuj do PDF