Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 (127 godzin), zakończony egzaminem zewnętrznym ETS Global, BON NA SZKOLENIE.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/19/14293/403662
Cena netto 3 560,00 zł Cena brutto 3 560,00 zł
Cena netto za godzinę 28,03 zł Cena brutto za godzinę 28,03
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 127
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-24 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-27
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie początkującym. 2. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A1. 3. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A2. 4. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B1. 5. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B2.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Edukacyjny Let's Talk A & K Kuniccy S.C.
Osoba do kontaktu Agnieszka Kunicka Telefon +48 693 424 585
E-mail info@lets-talk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy kompetencji językowych na poziomie początkującym A1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczestnik szkolenia zdobędzie następujące umiejętności w zakresie języka angielskiego: 1. Umiejętności ogólne: * rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. * potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadania na tego typu pytania. * potrafi przedstawiać siebie i innych. * potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. 2. Umiejętności szczegółowe: * potrafi nazwać pomieszczenia w domu i podstawowe przedmioty domowego użytku * potrafi wymienić dni tygodnia, miesiące i pory roku * zna podstawowe liczebniki główne i porządkowe * potrafi nazwać kolory, podstawowe części ciała i zwierzęta *potrafi nazwać podstawowe ubrania i kierunki świata *potrafi nazwać podstawowe produkty spożywcze oraz mówić prostym językiem o swoich przyzwyczajeniach żywieniowych * potrafi wypełnić kwestionariusz podając swoje dane osobowe * potrafi przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną * zna podstawowe słownictwo dotyczące zakupów oraz potrafi przeprowadzić prosty dialog w sklepie * potrafi rozmawiać o wydarzeniach z przeszłości używając prostego słownictwa *potrafi określić swoją datę urodzin i swoich członków rodziny * potrafi rozmawiać o wydarzeniach, które mogą nastąpić w przyszłości, używając prostego słownictwa * posługuje się podstawowym słownictwem opisującym pogodę Celem szkolenia jest również nabycie przez słuchaczy kompetencji społecznych. Zdobywając w/w umiejętności językowe, uczestnik kursu przełamie barierę w mówieniu, wypracuje prawidłowe nawyki myślenia po angielsku i w rezultacie będzie potrafił komunikować się w stopniu podstawowym. Grupą docelową są osoby dorosłe na poziomie początkującym.
Drukuj do PDF