Kategorie usług
 
Menu

Zindywidualizowane szkolenie rozwoju pracowników działu sprzedaży. Rozwój umiejętności radzenia sobie z klientem w trudnych sytuacjach. Proces wdrażania rozwiązań podnoszących skuteczność sprzedaży.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/19/18871/403660
Cena netto 5 960,00 zł Cena brutto 5 960,00 zł
Cena netto za godzinę 186,25 zł Cena brutto za godzinę 186,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-26 Termin zakończenia usługi 2019-08-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-19
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HORECA & SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Osoba do kontaktu Michał Korzeniak Telefon +48 575235777
E-mail info@horecasolutions.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem biznesowym przedsiębiorstwa, jest wzrost sprzedaży przedsiębiorstwa o 10-15% w porównaniu do ubiegłego roku poprzez skuteczniejszą i efektywniejszą sprzedaż.
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat kreacji swojego wizerunku. Zdobędzie wiedzę z technik radzenia sobie z reklamacjami oraz trudnym klientem. Zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z Cross Selllingu oraz Up Sellingu, co pozwoli skutecznie, "do sprzedawać" dodatkowe usługi i produkty, oraz zwiększać wartość zamówienia. Uczestnik szkolenie, przez zdobytą wiedzę będzie potrafił zarządzać stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Uczestnik szkolenia będzie potrafił skuteczniej działać w zespole sprzedażowym, oraz zarządzać swoim oraz współpracowników czasem.
Drukuj do PDF