Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie wykorzystania skutecznych technik w negocjacjach. Sprzedaj tak, by nabywcy byli zadowoleni i chcieli pozostać. Coaching personalny - poziom podstawowy.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/18/21381/403521
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 158,82 zł Cena brutto za godzinę 158,82
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-01 Termin zakończenia usługi 2019-07-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-30
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Darek Kowalski Telefon +48 603101595
E-mail biuro@4yachts.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem procesu doradczego jest podniesienie wyników sprzedaży, większa efektywność rozmów z klientem, skuteczne prowadzenie negocjacji zakończonych sukcesem. Usługa ma na celu zapoznanie z socjotechnikami, dzięki którym będą oni w stanie skutecznie przekonać swoich adwersarzy, a przez to i uzyskać aprobatę dla własnych idei. Skuteczny coaching perswazji powinien być realizować poprzez: Samodoskonalenie, czyli nabycie zdolności negocjacyjnych korzystnych dla nas samych. Wykorzystanie socjotechnik, i dostrzeganie potrzeb oraz przewidywanie reakcji nabywcy. Efekt negocjacji powinniśmy rozważyć dwojako: 1. Merytorycznym 2. Psychologicznym Nasz produkt w postaci treningu personalnego, to dawka technik i narzędzi ułatwiających osiągnięcie zadowolenia obu stron. Sukces na poziomie psychologicznym jest zdecydowanie trudniej osiągnąć niż na poziomie merytorycznym. Bywa tak, że nabywca - partner biznesowy, mimo wypracowanych korzyści odczuwa niedosyt lub ma poczucie zachwianej równowagi w korzyściach. Dlatego warto doprowadzić do sytuacji, gdzie już na poziomie merytorycznym wynik jest satysfakcjonujący obie strony, a jednocześnie nasz nabywca ma poczucie zwycięstwa. Taki efekt można uzyskać tylko dzięki technice tzw „miękkiego podejścia do negocjacji” poprzez zaspokajanie potrzeb psychologicznych, stosowanie umiejętnie socjotechniki w procesie budowy relacji. Cele biznesowe osiągamy w trakcie zajęć praktycznych podczas pracy z uczestnikami : Swobodne stosowanie zasady: 1. "odpuść, by zyskać więcej" 2. "wyślij patrol zwiadowczy" 3. " granice forsowania nogi w drzwiach" 4. "bądź gotowy na zaskoczenie" 5. "zakończ transakcję, zanim zakończysz spotkanie" Zasadnicze efekty osiągnięte po zajęciach: - wzrost dopiętych sprzedaży - wzrost efektywnych kontraktów na poziomie minimum - oszczędność czasu w negocjacjach - trafność i skuteczność w pytaniach i odpowiedziach
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy z zakresu wywierania wpływu na ludzi dzięki znajomości technik perswazji poprzez: - Zwiększenie świadomości w zakresie stosowania socjotechnik, - Poprawa efektywności w komunikacji społecznej, - Biegłość w stosowaniu trików negocjacyjnych oraz umiejętność rozpoznawania technik negocjacyjnych, - Zdobycie doświadczenia w przygotowaniu do procesu negocjacji - Umiejętność schodzenia z drogi. Uczestnik pozna techniki wywierania wpływu społecznego na adwersarza i będzie potrafił zadać pytania, na podstawie których pozna potrzeby psychologiczne partnerów negocjacyjnych. Potrafić będzie równie dopasować styl negocjacji oraz techniki negocjacyjne do rozmówcy, klienta, partnera negocjacyjnego; Zdoła odpowiednio dobrać sposób prezentacji własnego rozwiązania do oczekiwać rozmówcy. Nabędzie zdolność do płynnego stosowania technik wywierania wpływu w zależności od sytuacji i okoliczności. Nabędzie wiedzę, jak przygotować się do procesu trudnych negocjacji, swobodnego dopasowywania technik negocjacyjnych do okoliczności, sytuacji, a także do stosowania narzędzi komunikacyjnych pozwalających przejąć kontrolę nad rozmówcą. Zdobędzie doświadczenie i wiedzę w sztuce rozpoznania manipulacji stosowanych przez rozmówców.
Drukuj do PDF