Kategorie usług
 
Menu

Poczucie koherencji a zachowania prewencyjne w obliczu konfliktu – praktyczne metody i techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/17/38366/403351
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-15 Termin zakończenia usługi 2019-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-26
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LULU Katarzyna Milanowska
Osoba do kontaktu katarzyna milanowska Telefon 519059049
E-mail kkmilanowska@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań menedżerskich. SZCZEGÓŁOWE CELE SZKOLENIA: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności identyfikowania źródeł konfliktów w organizacji Uczestnik szkolenia pozna mechanizmy i naturę sporów Uczestnik szkolenia doświadczy wzrostu umiejętności rozwiązywania nieporozumień w praktyce Uczestnik szkolenia pozna strategię zarządzania konfliktami Uczestnik szkolenia zdobędzie praktyczną wiedzę na temat kontrolowania i zakańczania sytuacji konfliktowych Uczestnik szkolenia pozna zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i pozna znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem Uczestnik szkolenia zrozumie znaczenie emocji w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich Uczestnik szkolenia pogłębi kompetencje w zakresie asertywnej komunikacji; nauczy się, jak asertywnie się komunikować, odmawiać, prosić i odpowiadać na agresję Uczestnik szkolenia nauczy się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty Uczestnik szkolenia doświadczy dynamiki konfliktu i zdiagnozuje swój styl reakcji w konflikcie Uczestnik szkolenia podniesie swoje umiejętności kształtowania dobrej współpracy w zespole
Drukuj do PDF