Kategorie usług
 
Menu

Kurs głównego księgowego i specjalisty ds. kadr z elementami księgi przychodów i rozchodów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/17/27142/403350
Cena netto 2 971,60 zł Cena brutto 2 971,60 zł
Cena netto za godzinę 17,90 zł Cena brutto za godzinę 17,90
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 166
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-10 Termin zakończenia usługi 2019-07-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-09
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów?
Tak
pyt 2: Czy wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się?
Tak
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krajowa Izba Księgowych
Osoba do kontaktu Karolina Broczek Telefon +48 22 483 52 52
E-mail kontakt@kik.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu II stopnia głównego księgowego oraz głównego księgowego, specjalisty ds. kadr oraz księgi przychodów i rozchodów. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: - Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych - Sprawozdania finansowe - KSR - Wstęp do wiedzy o systemie podatkowym - Procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających - Postępowanie podatkowe a postępowanie egzekucyjne - Postępowanie podatkowe wobec urzędów podatkowych - Podstawy prawa karno-skarbowego - Rodzaje podatków - Podstawowe zagadnienia z prawa pracy - Zatrudnianie pracowników i ustanie stosunku pracy - Urlopy i czas pracy - Wypłacanie wynagrodzenia za pracę - Podmiotów uprawnionych i procedur dotyczących zakładania Księgi Przychodów i Rozchodów - Zasad prowadzenia i zapisu ewidencji w Księdze Przychodów i Rozchodów - Określania kosztów, przychodów, środków trwałych - Rozliczania pojazdu używanego w działalności gospodarczej - Obowiązku podatkowego i zamknięcia Księgi Przychodów i Rozchodów - Rozliczania podatku na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.
Drukuj do PDF