Kategorie usług
 
Menu

Włoski - poziom B1.1 - Małopolskie Bony Rozwojowe - 80 h - środa 10.00-11.30


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/17/13528/403126
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-05 Termin zakończenia usługi 2020-03-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-05
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A2. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka włoskiego na poziomie B1.1, umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych, poszerzanie zasobu leksykalnego, i znajomości konstrukcji gramatycznych na poziomie B1.1; umiejętność rozumienia prostych tekstów pisanych, mówionych i słuchanych; kompetencje: umiejętność komunikowania się w języku włoskim w prostych i rutynowych sytuacjach. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych.


Drukuj do PDF