Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D, KWuPD, poj. uprz. B i C, doskonalenie techniki jazdy TIR-em i autobusem na obiekcie szkoleniowym ODTJ, wózki widłowe, HDS, podesty, ADR-P, ADR-C, nalewaki, badania, opłata za pierwsze egzaminy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/15/14017/402189
Cena netto 17 000,00 zł Cena brutto 17 000,00 zł
Cena netto za godzinę 55,19 zł Cena brutto za godzinę 55,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 308
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-14 Termin zakończenia usługi 2020-03-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-13
Maksymalna liczba uczestników 45
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje prawo jazdy kat. D, zezwolenie na kierowanie pojazdami uprz., - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (nalewaki), - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek, HDS, podest).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - wykonywanie prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego w ramach prawa jazdy kat. D, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, - użytkowanie pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E oraz C1, C1+E, C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO, - użytkowanie żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS), - obsługa i użytkowanie podestów ruchomych przejezdnych kat. I P.


Drukuj do PDF