Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Coaching biznesowy- rozwój kompetencji managerskich


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Coaching
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/14/12949/401581
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 180,00 zł Cena brutto za godzinę 180,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-19 Termin zakończenia usługi 2019-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-22
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Roman Cieśla Doradztwo
Osoba do kontaktu Roman Cieśla Telefon 698501007
E-mail r.ciesla@inspiropolska.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zwiększenie kompetencji managerskich w obszarze rekrutacji, zarządzania, budowy zespołu, motywowania, uczenia. Konkretne cele biznesowe zostaną zakontraktowane podczas 1 sesji coachingowej. Celem jest uzyskania większej efektywności mierzonej wypracowanym zyskiem w długim okresie czasu tj. 2020 vs 2019 r na poziomie conajmniej 15%
Cel edukacyjny
konkretne cele edukacyjne będą wynikać z zakontraktowanego celu coachingu można ogólnie założyć, że uczestnik będzie wiedział, czym jest model STAR w rekrutacji, jak działa model zarządzania SLII,jakie są czynniki budowania motywacji wewnętrznej pracowników, czy jest autorytet managera wg uczestnik nauczy się, jak pracować z podwładnymi na różnym etapie rozwoju, jak planować i dokonywać skutecznych rekrutacji, w jaki sposób motywować podwładnych dla utrzymania wysokiego zaangażowania zespołu
Drukuj do PDF