Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie okresowe kat C, Prawo jazdy kat D ( z posiadanym prawo jazdy kat C)+ kwalifikacja wstepna przyspieszona kat D, DE, D1, D1E, Kurs ADR podstawowy i specjalistyczny (cysterny)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/13/15276/400789
Cena netto 7 600,00 zł Cena brutto 7 600,00 zł
Cena netto za godzinę 27,64 zł Cena brutto za godzinę 27,64
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 275
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-18 Termin zakończenia usługi 2019-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-18
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat C1, C1E, C, CE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW LUDWIK JACZYŃSKI
Osoba do kontaktu LUDWIK JACZYŃSKI Telefon 604445656
E-mail ludwik.jaczynski@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych. Przygotowanie do egzaminu PAŃSTWOWEGO NA KWALIFIKACJE WSTEPNA PRZYSPIESZONA i NA PRAWO JAZDY KAT D
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy i kwalifikację wstępną przyspieszoną blok programowy D, DE, E1, D1E. Posiadanie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiającej bezpieczne kierowanie autobusem. Prawidłowe wykonanie wszystkich zadań egzaminacyjnych. Umiejętność komunikacji z innymi uczestnikami ruchu.
Drukuj do PDF