Kategorie usług
 
Menu

Prawo pracy -analiza zmian na 2019 rok


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/11/13089/400317
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 450,00 zł Cena brutto za godzinę 450,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-02 Termin zakończenia usługi 2019-06-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-20
Maksymalna liczba uczestników 7
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w prawie pracy, poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawa pracy zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasad zawierania umów o pracę, świadectw pracy, zmian w umowach cywilnoprawnych, urlopach wypoczynkowych, uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, nabycie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Drukuj do PDF