Kategorie usług
 
Menu

Akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation [Katowice.VIII]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/10/6982/399536
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-21 Termin zakończenia usługi 2020-03-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 572 446 834
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest zwiększenie, w ciągu miesiąca od zakończenia usługi, konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji z zarządzania projektami zwinnymi według metodyki AgilePM pracowników biorących udział w usłudze oraz implementacji zdobytej przez nich wiedzy w działalności przedsiębiorstwa, w wyniku czego realizowane przez firmę projekty zwinne będą zgodne z założeniami metodyki AgilePM co skróci czas ich realizacji co najmniej o 5%.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze realizacji projektów w oparciu o metodykę AgilePM®. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie: 1. Wiedzy: z zakresu podstaw teoretycznych, na których opiera się metodyka zarządzania projektami zwinnymi AgilePM®. 2. Umiejętności: skutecznego planowania działań i kosztów w projektach. 3. Kompetencji społecznych: z zakresu efektywnego zarządzania zespołem projektowym w organizacjach działających w oparciu o metodykę zarządzania projektami AgilePM®.
Drukuj do PDF