Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 29. edycja


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/08/7712/397496
Cena netto 3 400,00 zł Cena brutto 3 400,00 zł
Cena netto za godzinę 19,77 zł Cena brutto za godzinę 19,77
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 172
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-06-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-04
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny STUDIA PODYPLOMOWE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu dr Julia Siderska Telefon 85 746 9802
E-mail j.siderska@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia przeznaczone są dla: inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; starszych inspektorów do spraw bhp; specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp; właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także wdrażaniem systemu zarządzania bhp.
Drukuj do PDF