Kategorie usług
 
Menu

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII D KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII C,C1,C+E,C1+E KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII D,D1,D+E,D1+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/08/31974/397479
Cena netto 7 490,00 zł Cena brutto 7 490,00 zł
Cena netto za godzinę 31,87 zł Cena brutto za godzinę 31,87
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 235
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-03 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kategorii B
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW CZESŁAW HOŁOŁUB
Osoba do kontaktu BARBARA HOŁOŁUB Telefon 600 761 154
E-mail OSKBASIA@GMAIL.COM
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem ciężarowym powyżej 3,5 tony


Drukuj do PDF