Kategorie usług
 
Menu

Project – szkolenie z podstaw obsługi aplikacji


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/07/29199/396073
Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 440,00 zł
Cena netto za godzinę 205,71 zł Cena brutto za godzinę 205,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-19 Termin zakończenia usługi 2019-09-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CoMeRo Coaching Mentoring Szkolenia - Mariola Trzepizur
Osoba do kontaktu Mariola Trzepizur Telefon 691366160
E-mail m.trzepizur@comero.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjnym szkolenia „Project – szkolenie z podstaw obsługi aplikacji”, został zdefiniowany jako przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystania programu Project w praktyce. W szczególności będzie przydatny w działach odpowiedzialnych za planowanie budżetu, zarządzanie zasobami i czasem realizacji projektów. Cele szczegółowe sprecyzowane na trzech poziomach (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), są następujące: Wiedza – Po zakończonym szkoleniu Uczestnik: - ma uporządkowana wiedzę w zakresie techniki pracy z harmonogramami; - ma wiedzę o sposobach przyśpieszających pracę z programem; - zna najważniejsze zasady tworzenia zadań; - posiada wiedzę, w jaki sposób tworzyć i przypisywać zasoby do zadań; - posiada wiedzę z zakresu analizowania postępów prac. Umiejętności - Po zakończonym szkoleniu Uczestnik: - potrafi wykorzystywać najpopularniejsze funkcje programu; - potrafi przygotowywać profesjonalne harmonogramy pracy; - posiada umiejętności efektywnego używania programu MS Project w śledzeniu projektów; - posiada rozwiniętą umiejętność kontroli budżetu, czasu i jakości prac; - potrafi używać raportów do analizy kosztów i czasu pracy. Kompetencje społeczne – Po zakończonym szkoleniu Uczestnik: - rozwinie zdolność samokształcenia w obszarze programu MS Project; - rozwinie zdolność samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania narzędzi programu MS Project, usprawniających codzienną pracę oraz zwiększy skuteczność współpracy z innymi; - rozwinie zdolności organizacyjne, kreatywnego myślenia i zarządzania programem MS Projekt
Drukuj do PDF