Kategorie usług
 
Menu

Kurs ADR podstawowy oraz specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach oraz klasa I.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/07/10244/395629
Cena netto 2 750,00 zł Cena brutto 2 750,00 zł
Cena netto za godzinę 57,29 zł Cena brutto za godzinę 57,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-10 Termin zakończenia usługi 2019-07-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-06
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Osoba do kontaktu Violetta Ciesielska Telefon 616658832
E-mail v.ciesielska@atcgrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu. Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie : - znał podstawowe akty prawne regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych, - znał wymogi stawiane kierowcy przewożącemu towary niebezpieczne w cysternach, - znał klasy towarów niebezpiecznych, - znał główne rodzaje zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, - znał obowiązki przewoźnika – kierowcy, nadawcy oraz odbiorcy w zakresie ADR, - znał wyposażenie pojazdu, - znał znaki i naklejki ostrzegawcze oraz ich rozmieszczenie na pojeździe, - znał dokumenty wymagane w transporcie towarów niebezpiecznych - znał podstawowe środki ostrożności stosowane, w czasie załadunku i rozładunku, - potrafił załadować i układać sztuki przesyłki z uwzględnieniem zakazu ładowania razem, - znał sposoby ochrony towaru przed działaniem osób trzecich, - znał czynności kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadał wiadomości na temat transportu kombinowanego, - znał działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, - potrafił zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy, ugasić pożar, - znał zakres i kompetencje organów nadzorczo – kontrolnych w transporcie towarów niebezpiecznych, - znał zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych, - posiadł wiadomości na temat ochrony środowiska.
Drukuj do PDF