Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/07/18395/395235
Cena netto 5 700,00 zł Cena brutto 5 700,00 zł
Cena netto za godzinę 37,50 zł Cena brutto za godzinę 37,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 152
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-25
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny zgodnie ze Statutem
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
normy międzynarodowe
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba do kontaktu Malwina Śwircz Telefon +48 12 655 10 17
E-mail malwina@spoldzielnie.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach sektora MSP. Studia są odpowiedzią na pojawiające się problemy z zarządzaniem w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Współczesny rynek jest bardzo dynamiczny i wymaga szybkiego reagowania na zachodzące na nim zmiany. Europeizacja i globalizacja stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z dostosowywaniem swoich produktów i usług do wymagań i oczekiwań globalnego klienta. Nadmierny napływ informacji powoduje tzw. szum informacyjny, co skutkuje brakiem możliwości wychwytywania nadążających się okazji, dlatego niezbędna jest umiejętność pozyskiwania informacji rynkowych oraz ich przetwarzanie. Studia pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Drukuj do PDF