Kategorie usług
 
Menu

Office 2019 – szkolenie z obsługi aplikacji


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/06/29199/394838
Cena netto 1 980,00 zł Cena brutto 1 980,00 zł
Cena netto za godzinę 123,75 zł Cena brutto za godzinę 123,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-22 Termin zakończenia usługi 2019-08-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-19
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CoMeRo Coaching Mentoring Szkolenia - Mariola Trzepizur
Osoba do kontaktu Mariola Trzepizur Telefon 691366160
E-mail m.trzepizur@comero.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny szkolenia „Office 2019 – szkolenie z obsługi aplikacji”, został zdefiniowany jako przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystania programów z pakietu Office 2019. Szkolenie z obsługi Microsoft Office 2019 będzie przydatne dla każdego użytkownika komputera, pracownika biurowego, ucznia i studenta. Cele szczegółowe sprecyzowane na trzech poziomach (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), są następujące: Wiedza – Po zakończonym szkoleniu Uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę od podstaw, dotyczącą najpopularniejszych funkcji edytora tekstu Word; - ma wiedzę jak pracować z arkuszami i formułami w programie Excel; - posiada uporządkowana wiedzę o tym, jak zarządzać skrzynką pocztową w programie Outlook; - ma wiedzę jak tworzyć efektowne prezentacje multimedialne w programie PowerPoint; - posiada wiedzę z zakresu obsługi notatek w programie OneNote. Umiejętności – Po zakończonym szkoleniu Uczestnik: - potrafi wykorzystywać funkcje tworzenia, edycji i recenzji dokumentu tekstowego; - potrafi tworzyć i wykorzystywać formuły i funkcje w arkuszach kalkulacyjnych; - potrafi obsługiwać pocztę, kalendarz i zadania w programie Outlook; - posiada umiejętność zaawansowanego tworzenia prezentacji i przygotowywania do pokazu; - posiada umiejętność dodawania do notesu notatek audio i wideo. Kompetencje społeczne – Po zakończonym szkoleniu Uczestnik: - rozwinie zdolność samokształcenia w obszarze narzędzi Office 2019; - rozwinie zdolność samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania narzędzi Office 2019, usprawniających codzienną pracę oraz zwiększy skuteczność współpracy z innymi; - rozwinie zdolności organizacyjne, kreatywnego myślenia i zarządzania systemem Office2019
Drukuj do PDF