Kategorie usług
 
Menu

ABC efektywnej przedsiębiorczości


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/06/8865/393676
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 2 900,00 zł
Cena netto za godzinę 36,25 zł Cena brutto za godzinę 36,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny usługa szkoleniowa
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest: - Zapoznanie i wyposażenie jego uczestników w aktualną wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. - Zapoznanie i wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, czy funkcjonowaniem osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego, jak również rejestracją tych form. - Przekazanie praktycznych wskazówek z zakresu przekształcania. - Nabycie umiejętności identyfikacji najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej i rodzajów opodatkowania. - Zapoznanie i wyposażenie jego uczestników w praktyczne narzędzia potrzebne do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. - Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej dotyczącej w jaki sposób prowadzić rachunkowość swojej firmy. - Przekazanie praktycznych wskazówek jak uniknąć najczęściej popełnianych przez firmy błędów. - Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych ze sferą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Drukuj do PDF