Kategorie usług
 
Menu

Komunikacja i rozwiązywanie problemów w życiu codziennym w pracy, w biznesie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/06/8865/393643
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 2 900,00 zł
Cena netto za godzinę 48,33 zł Cena brutto za godzinę 48,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny usługa szkoleniowa
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest: - Zapoznanie i wyposażenie jego uczestników w praktyczne narzędzia potrzebne do sprawnego komunikowania się, rozwiązywania problemów oraz prowadzenia dialogu w życiu codziennym – rodzinnym, miejscu pracy, we własnej firmie. - Zapoznanie i wyposażenie jego uczestników w praktyczne narzędzia potrzebne do sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów w miejscu pracy. - Przekazanie praktycznych wskazówek jak zapobiegać konfliktom, niwelować ich skutki i rozwiązywać z korzyścią dla obu zaangażowanych w nie stron. - Nabycie umiejętności szybkiego rozpoznawania nieporozumień i konfliktów oraz jak przeciwdziałać typowym w firmie sporom. - Zdobycie praktycznej wiedzy na temat kontrolowania i zakończenia sytuacji konfliktowych. - Poznanie technik manipulacji i sposobów przeciwdziałania manipulacjom. - Poznanie podstaw mediacji i negocjacji jako alternatywnych metod rozstrzygania sporów w firmie. - Zapoznanie z elementami wiedzy teoretycznej w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz teorii konfliktu, elementami negocjacji oraz mediacji. tak aby każdy uczestnik kursu potrafił wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce.
Drukuj do PDF