Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie stresem i emocjami.Budowanie odporności psychicznej.Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/05/11147/393543
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 100,00 zł
Cena netto za godzinę 55,00 zł Cena brutto za godzinę 55,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-06 Termin zakończenia usługi 2020-01-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-05
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie ma na celu zapobieżenie wypaleniu zawodowemu pracowników, wyższej wydajności pracy bez zmęczenia wynikającego ze stresu i zwiększenia odporności psychicznej pracowników.Cel biznesowy ma wpływ na sytuacje ekonomiczną i finansową firm.
Cel edukacyjny
Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwijają wiedzę z zakresu: • Stresu i jego roli w pracy • Kształtowania się korzystnych lub niekorzystnych nawyków emocjonalnych • Psychologicznego działania mechanizmów autopercepcji i dysonansu poznawczego Ponadto uczestnicy rozwijają: • Umiejętności asertywnych reakcji na emocjonujące sytuacje • Samoświadomość emocjonalną • Umiejętność przyjmowania różnych perspektyw w spojrzeniu na siebie – „Jak postrzegam siebie, jak postrzegają mnie inni (czy te obrazy są podobne?)” • Odporność psychiczną
Drukuj do PDF