Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Język rosyjski - zajęcia indywidualne


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/30/13270/388080
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 130,00 zł Cena brutto za godzinę 130,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-19 Termin zakończenia usługi 2019-12-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-12
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu The TOWER Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Cuch Telefon 22 398 46 41
E-mail szkola@thetower.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
CEL OGÓLNY: Podniesienie kompetencji uczestnika szkolenia w zakresie komunikacji w języku rosyjskim. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym. - potrafi komunikować się w języku rosyjskim w sytuacjach życia codziennego na poziomie średnio zaawansowanym. - potrafi wchodzić w relacje interpersonalne z obcokrajowcami, ma świadomość różnic kulturowych i językowych, ma umiejętność samokształcenia się i dalszego rozwoju.
Drukuj do PDF