Kategorie usług
 
Menu

Sternik Motorowodny - kurs uprawniający do posługiwania się łodzią motorową o długości do 12 m bez ograniczenia mocy silnika.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/25/21381/382561
Cena netto 950,00 zł Cena brutto 950,00 zł
Cena netto za godzinę 59,38 zł Cena brutto za godzinę 59,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-05 Termin zakończenia usługi 2019-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-05
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Inne
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Szkolenie kończy się egzaminem przed Państwową komisją działającą na podstawie upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego na uprawiania turystyki wodnej.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak. Sternik motorowodny małych statków do 12m długości.
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
TAK
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Dariusz Robert Kowalski Telefon 603101595
E-mail darek_kowalski@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Dzięki zdobytym uprawnieniom - kwalifikacją wynikającym z Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09.04.2013 poz. 460 w sprawie uprawiania turystyki wodnej, otwierają się nowe możliwości na dywersyfikację usług, działań, czy zwiększenie przychodów w firmie. Możliwe jest również podjęcie pracy w charakterze ratownika wodnego, gdzie jest obowiązek posiadania uprawnień sternika motorowodnego. Uczestnik kursu po jego zakończeniu oraz zdaniu egzaminu może podjąć pracę w: - przedsiębiorstwach transportowych żeglugi śródlądowej: towarowej, pasażerskiej, rekreacyjno-turystycznej (administracja, załoga statku) - zarządach portów - przedsiębiorstwach armatorskich - jednostkach projektowo - konstrukcyjnych - urzędach administracji dróg wodnych - przedsiębiorstwach spedycyjnych - Urzędach Żeglugi Morskiej - Urzędach Żeglugi Śródlądowej - Firmach hydrograficznych - Zawodzie geodety, kartografa
Cel edukacyjny
Podczas usługi szkoleniowej nadającej kwalifikacje, która jest realizowana na podstawie rozporządzenia MSiT z dnia 09.04.2013 poz 460 w sprawie uprawiania turystyki wodnej, mam możliwość wkroczyć w inne dziedziny życia codziennego i zawodowego. Przydatne zagadnienia jak psychologia, pedagogika, socjologia, komunikacje społeczne są integralną częścią tegoo szkolenia. Realizowany program zajęć jest ściśle określony wg zasady SMART. Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, to nie tylko umiejętność manewrowania jednostką pływającą, ale również budowanie zespołu i kierowanie nim w nowym środowisku. To także radzenie sobie ze stresem w trudnych warunkach, praktykowanie asertywności w komunikacjach interpersonalnych. Dzięki szkoleniu dajemy możliwość rozwoju działalności gospodarczej poprzez dywersyfikację firmy, rozwój osobisty, podniesienie standardów usług i własnej motywacji, jak i motywacji kontrahentów oraz współpracowników. Praca po szkoleniach żeglarskich i motorowodnych może się też odbywać na dużych statkach pasażerskich komercyjnych jachtach, agencjach czarterowych, portach, marinach, instytucjach szkoleniowych. Dzięki takiemu szkoleniu jego uczestnicy będą mieli merytoryczne i praktyczne przygotowanie, które prowadzi do nadania kwalifikacji uprawniających do posługiwania się jednostką pływającą do 12m długości.
Drukuj do PDF