Kategorie usług
 
Menu

Bilans 2019 i Podatki 2020 - przygotowanie firm do zamknięcia roku


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/25/18719/382542
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 583,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna
Osoba do kontaktu Agnieszka Woźniak Telefon 504850668
E-mail biuro@isepszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT jak również co jest bardzo istotne nabycie kompetencji społecznych umożliwiających uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania. Dzięki szkoleniu uczestnik uzyska wiedzę gdzie i w jakim zakresie zmieniają się przepisy prawa podatkowego co w późniejszym czasie pozwoli mu na samokształcenie. Nabycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy podatkowej przyczyni się do zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego co wiąże się z uniknięciem wielu błędów w codziennej działalności firmy. Równocześnie pozwoli to firmie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprzez uczestnictwo w kolejnych dniach szkoleniowych uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: - sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów i poprawności ustalania przychodów - zasad ustalania zaliczek na podatek dochodowy i rocznego rozliczenia podatku - sposobu korygowania rozliczeń i poboru podatku u źródła - zasad odliczenia VAT i deklarowania podatku należnego - zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. - możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników - zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT oraz sposobów dokonywania korekt - sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów - uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe. - obowiązków jakie spoczywają na różnych podmiotach sporządzających sprawozdania finansowych w zależności od formy prawnej podmiotu, - zasad podpisywania, ogłaszania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej. Powyższe zagadnienia będą omawiane przez najwyższej klasy wykładowców i ekspertów w oparciu o aktualny stan prawny obowiązujący w roku 2019 wraz z przypomnieniem istotnych przepisów które weszły w życie w 2019 roku ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian oraz zmian które wejdą w życie w najbliższym czasie w 2020 roku.
Drukuj do PDF