Kategorie usług
 
Menu

KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY kategorii B


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/25/31974/382347
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 16,28 zł Cena brutto za godzinę 16,28
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 215
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-10 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-09
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kategorii B
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW CZESŁAW HOŁOŁUB
Osoba do kontaktu BARBARA HOŁOŁUB Telefon 600 761 154
E-mail OSKBASIA@GMAIL.COM
Cel usługi
Cel edukacyjny
CELEM SZKOLENIA JEST PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW DO PROWADZENIA NAUCZANIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW. Uczestnik zdobędzie wiedze teoretyczną w zakresie przepisów dotyczących uprawnień instruktora nauki jazdy kat. B Uczestnik zdobędzie umiejętności praktyczne instruktora nauki jazdy kat. B będzie potrafił przekazać kandydatowi na kierowcę niezbędną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdem. Uczestnik zdobędzie kwalifikacje społeczne takie jak: będzie potrafił efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, potrafił radzić sobie z trudnymi sytuacjami zdarzającymi się na drodze -posiada świadomość dalszego rozwoju oraz umiejętność organizacji czasu , zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.
Drukuj do PDF